Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 54/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa