Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SAB/Lu 673/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie stwierdzenie, że majątek 'Dobra Ziemskie P.' nie był objęty art 2 ust 1 lit e ) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

I SAB/Wa 427/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi M. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 166/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi E. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 436/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi L.K. i S.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 655/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi W. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 550/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi W. K., S. K., B. K., R. K., S. K., I. G., R. L., S. G, E. R., M. R., G. L., J. G.y, M. G., M. G. i A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SAB/Wa 198/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi S. R., K. S., T. T. i A. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Rz 111/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przewlekle prowadzonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 127/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

Sprawa ze skargi I. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 457/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji
1   Następne >   2