Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w Nowym Sączu , Znak [...] o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości ziemskiej położonej na terenie wsi J., stanowiącej własność S. T.

I OW 51/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w Nowym Sączu znak: [...] orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: [...] w części dotyczą...