Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SA/Kr 406/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi S. F., R. F. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przewlekłości postępowania

II SAB/Kr 344/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi S.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. , w związku z pismem

II SAB/Kr 71/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. zobowiązuje organ do wydania w terminie 30 dni aktu w przedmiocie wniosku J.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego było nieuzasadnione

II SAB/Kr 18/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Kr 2/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi J.F.na bezczynność SKO polegającą na braku rozpoznania wniosku o wyłączenie wójta gminy od udziału w postępowaniach podatkowych;

III SAB/Kr 66/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi C. K. na przewlekłość SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Kr 1402/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania