Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SAB/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi Z. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie obiektu gospodarczego z gołębnikiem

II SAB/Lu 59/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 32/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] do wydania aktu w sprawie robót budowlanych na terenie wokół budynku mieszkalnego związanych z utwardzeniem działki o nr ewid. [...] z obrębu [...] przy ul. [...] - w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [.....