Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OPP 27/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga W. K. i H. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skarg F. C., B. i H. K. oraz T. i W. K. na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty P. o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SA/Gd 387/05

II OPP 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie zwrotu podania z powodu niewłaściwości PINB w T. oraz braku możliwości ustalenia organu właściwego

II OPP 23/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i zbiornika na ścieki płynne, sygn. akt II SAB/Wr 19/05

II OPP 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego

II SAB/Po 64/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego;

II OPP 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga H. i W. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego , sygn. akt SA/Sz 2218/03

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] postępowania w przedmiocie legalności robót budowlanych w budynku mieszkalnym

II SAB/Wr 18/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-25

Sprawa ze skargi G. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną D. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we W. w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń

II OPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynnoś...

II SAB/Po 98/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. w przedmiocie legalności robót budowlanych
1   Następne >   2