Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SAB/Po 145/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

II SAB/Wr 69/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 841/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OPP 23/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 840/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I SAB/Wa 791/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi E. P. i M. B. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania w przedmiocie rozpatrzenie wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 792/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi E. P. i M. B. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania w przedmiocie rozpatrzenie wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 671/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SAB/Wa 9/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi T. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 3389/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. W. na przewlekłe postępowanie Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie przekształcenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntów na udziały we współwłasności gruntów

I OPP 76/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I KO 129/12 ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
1   Następne >   2