Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1622/12 - Wyrok NSA z 2013-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi R.N. na przewlekłość postępowania Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Wr 36/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-09

Sprawa ze skargi K. M. i Z. S.-M. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza S. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego prawidłowego ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

II SAB/Wr 37/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-09

Sprawa ze skargi Z. S.-M., J. R., J. R., K. R., M. S.- R. i P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza S. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego prawidłowego ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej