Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 17/01 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu

II FPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 7/98 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w rozpatrzeniu odwołań od decyzji Wójta Gminy W P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 1996 r., za II półrocze 1996 r. i za 1997 r.

II FPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 629/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowym od osób fizycznych