Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II FPP 9/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2040/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

II FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 22 lipca 1999...

II FPP 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2200/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

II FPP 1/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym za 1990 r. oraz ustalenia zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

II FPP 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie określenia straty za 1992 r.

II FPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FPP 7/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 30 grudnia 1999...

II FPP 8/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1081/06 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga J.K. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1104/06, bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

I FPP 7/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-09

Skarga J.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt I SA/Lu 454/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług
1   Następne >   2