Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FPP 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2082/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2081/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II FPP 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga S.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 129/11 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r. i 2007 r.

II FPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga S. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 129/11 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r. i 2007 r.

II FPP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 697/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I SAB/Kr 4/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Giny P. w przedmiocie podatku rolnego

II FPP 4/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 663/09 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2009

II FPP 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 397/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r. i przekazania sprawy...

II FPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-04

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 906/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SAB/Kr 4/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P., w przedmiocie podatku rolnego
1   Następne >   +2   +5   10