Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 895/18 - Wyrok NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy C. w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

II OPP 47/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

skarg E. A.-P. i Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2890/16 ze skarg Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. i E. A.-P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OSK 2768/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Sprawa ze skargi kasacyjnej 'A.' sp. z o.o. z siedzibą w O. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'A.' sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Bk 97/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II OSK 513/18 - Wyrok NSA z 2018-06-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OPP 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1122/17 ze skarg kasacyjnych [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. oraz Ministra Środowiska od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na ...