Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Płockiego w przedmiocie rozpoznania podania o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Płockiego (znak: [...]) o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów

II OSK 2548/16 - Wyrok NSA z 2017-08-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Płockiego w przedmiocie rozpoznania podania o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Płockiego (znak [...]) o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów

II SAB/Bd 61/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-07

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zezwolenia na zbieranie odpadów