Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OPP 44/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., 'W' S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OPP 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

skarg H. W. i T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., [...] S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OPP 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

skarg H. W. i T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., [...] S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi