Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GPP 21/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 979/17 ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie przedłużenia terminu do rozpatrzenia wniosku o wpis na listę adwokatów oraz zmianę składu Komisji Etyki

II GPP 20/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 11/18 w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 marca 2017 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GPP 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 89/16 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 1714/17 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego