Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Kr 53/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie jednego miesiąca aktu w sprawie znak: [...] dotyczącej nabycia nieruchomości w trybie art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. II. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego A. B. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Gd 18/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość