Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Gl 37/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie reformy rolnej

II SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Gl 4/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju