Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 79/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 77/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 78/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

I OPP 11/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 206/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy w sprawie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w odzyskaniu licznika energii elektrycznej

I OPP 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 207/16 w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy w sprawie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w odzyskaniu licznika energii elektrycznej

I OPP 18/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczeń

I OPP 25/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 14/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-12

Sprawa ze skargi Z.R. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przekazania wniosku w sprawie zakończonej decyzją , nr [...]

IV SAB/Wr 81/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 80/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]
1   Następne >   2