Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/18 ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 22/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga W.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SO/Po 4/18 z wniosku W.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego

I OPP 14/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga J.W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 163/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OPP 10/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 313/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 315/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 314/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Sz 165/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji

I OSK 1459/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Sz 40/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-24

Sprawa ze skargi P. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

I OPP 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 330/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4