Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2549/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

III SAB/Gd 5/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania składek emerytalnych i rentowych

III SAB/Gd 6/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w sprawie wydania zaświadczenia

III SAB/Kr 66/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi C. K. na przewlekłość SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

III SAB/Gd 83/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SAB/Gl 48/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych

IV SAB/Gl 49/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi P. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 61/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'