Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 470/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Lu 640/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zasiłku okresowego stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Lu 121/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie rozpoznania skargi oku

II SAB/Lu 1/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO zakończonego decyzją w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 37/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 469/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 468/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 483/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy [...] w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły, przy czym nie miało to miejsca z rażącym naruszenia prawa.

II SAB/Lu 117/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie usług opiekuńczych
1   Następne >   2