Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I OPP 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SAB/Wr 46/06 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji w sprawie zasiłku celowego