Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga K. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 36/12 ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne

IV SAB/Wr 317/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-16

Sprawa ze skargi Z. Z. na przewlekłość postępowania Starosty D. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku