Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 114/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie zmiany oznaczenia użytków gruntowych I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); III. umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; IV. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 32/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy urządzenia reklamowego

II SAB/Ol 76/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania: wniosków skarżącego z dnia '[...]', wniosku skarżącego z dnia '[...]', wniosków skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni; II. orzeka, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 59/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni; II. orzeka, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Burmistrza na rzecz skarżącego kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 34/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Wójta Gminy do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania z dnia '[...]'; 2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania z dnia '[...]'; 3) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) oddala wniosek o przyz...

II SAB/Ol 100/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie rozbiórki obiektu

II SAB/Ol 98/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]'o udostępnienie informacji publicznej - w terminie 14 dni, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. nie wymierza organowi grzywny, IV. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SAB/Ol 3/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego I. stwierdza, że Naczelnik Urzędu Skarbowego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego na rzecz skarżącego kwotę 100 (słownie: sto) złotych...

I SAB/Ol 7/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

II SAB/Ol 4/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie robót budowlanych
1   Następne >   2