Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3274/14 - Wyrok NSA z 2015-07-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi D. K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie znak: [...]

I OSK 324/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A. P. i A. S. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 3258/14 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania z tego tytułu

I OSK 258/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenie odszkodowania z tego tytułu

I OSK 259/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania z tego tytułu

I OSK 257/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenie odszkodowania z tego tytułu

II SAB/Łd 182/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-23

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod budowę drogi

II SAB/Op 73/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-29

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 25/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

II SAB/Wr 48/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   2