Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SAB/Wa 50/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r.

III SAB/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r.

I OPP 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 70/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 71/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 89/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 69/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt II SAB/Lu 62/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

I ONP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia ni...

II OSK 2150/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie wybudowania budynku mieszkalnego

II OPP 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 184/16 ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
1   Następne >   2