Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 7/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 22/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SAB/Op 32/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków powodzi

II SAB/Op 67/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-26

Sprawa ze skargi A Spółka z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 22/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-14

Sprawa ze skargi B. K.-T. na przewlekłość Starosty Kluczborskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SAB/Op 23/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi B. K.-T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SAB/Op 9/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej