Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu

II SAB/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w przedmiocie oceny legalności robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej

II SAB/Op 104/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie informacji publicznej