Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 6/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 12/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 9/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-19

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 11/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 5/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 3/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-29

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 17/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim w przedmiocie utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynku

II SAB/Op 38/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 4/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 60/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy