Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 118/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-25

Sprawa ze skargi H. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1) zobowiązuje Wojewodę Opolskiego do wydania aktu lub do dokonania czynności w przedmiocie wniosku skarżącej , w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy,

II SAB/Op 21/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-16

Sprawa ze skargi M. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Op 61/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego