Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 134/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga Cz. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, sygn. akt III SA/Gd 73/04