Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt III SA/Wr 279/07 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego