Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego sygn. akt II SA/Bd 62/09

II OPP 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. S., J. S. i J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 909/08 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II OPP 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno