Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II OPP 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2351/10 ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno technicznej zameldowania

II OPP 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OPP 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga R. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 235/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania