Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 437/11 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 20/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 134/12 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych