Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 26/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OPP 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/15

II OPP 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OPP 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OPP 39/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych