Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 458/17 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-04

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, sygn. akt II SA/Ol 458/17 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania