Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 6/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/15

II SAB/Bk 131/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SAB/Bk 124/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SAB/Bk 130/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SAB/Bk 125/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II OPP 12/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 440/19 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności