Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 1058/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r.

II FPP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 697/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga K. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 317/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 r.

III SAB/Gl 5/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi 'A' sp. j. M. S., A. K. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Kr 4/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Giny P. w przedmiocie podatku rolnego

I SAB/Gl 11/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok

II FPP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-29

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 668/13 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

II FPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-23

Skarga R. R. na decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. postanowił: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II FPP 8/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygnaturze akt I SA/Po 51/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie umorzenie postępowania w zakresie złożonego wniosku

I SAB/Kr 4/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P., w przedmiocie podatku rolnego
1   Następne >   +2   5