Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OPP 24/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 39/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Bochnia w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Op 37/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-29

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłość postępowania Starosty Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

I OSK 1746/12 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy Pniewy w przedmiocie prowadzonego postępowania rozgraniczeniowego

III SAB/Łd 36/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-08

Sprawa ze skargi Z. P. na przewlekłość postępowania Starosty Powiatowego w Z. w przedmiocie umieszczenia dokumentów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

II SAB/Gl 19/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosku o zmianę w ewidencji gruntów i budynków

I OPP 23/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 578/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Gl 43/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Skarga [A] S.A. w G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie niewydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków