Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 470/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

I OPP 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Wr 203/12 postana...

II SAB/Op 7/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 28/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 927/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 121/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie rozpoznania skargi oku

I OPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1055/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 1/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO zakończonego decyzją w przedmiocie usług opiekuńczych

I OPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 143/13

I OPP 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 37/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie usług opiekuńczych
1   Następne >   3