Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OSK 216/16 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I OSK 2549/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

I OPP 31/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 961/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 34/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1042/15 ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

I OPP 33/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1041/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OPP 32/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1040/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

I OPP 38/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1369/15 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SAB/Gd 5/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania składek emerytalnych i rentowych

III SAB/Gd 6/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w sprawie wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   5