Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OPP 8/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 922/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 59/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 966/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie pomocy finansowej w formie posiłków

IV SAB/Wr 91/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-03

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OPP 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 921/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SO/Go 2/11 w sprawie z wniosku Burmistrza S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem S. a Burmistrzem Miasta i Gminy M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy finansowej A. T.

I OPP 58/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 965/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego