Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OPP 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/18 ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 22/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga W.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SO/Po 4/18 z wniosku W.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego

I OPP 10/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 313/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 315/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 314/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1459/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

I OPP 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 330/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 81/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej R. S. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Po 129/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-25

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Rz 12/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi E. Ż. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wznowienia postępowania