Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1982/11 ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego prawo do zachowania zasiłku

I OPP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. w przedmiocie sfinansowania kosztów praktyk zawodowych sygn. akt II SAB/Bk 72/11