Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SAB/Wa 74/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego

VII SAB/Wa 57/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od [...] Konserwatora Zabytków na rzecz skarżącego M. S. kwotę 100 zł (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.