Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 50/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

Sprawa ze skargi A. P. na Radę Miejską W. w przedmiocie niewykonania wyroku NSA w Warszawie z dnia .... oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia .... stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej W. z .... odrzucającej zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 610/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1112/09

I FSK 372/12 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi T. F.-L. S. A. w Z. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Z. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 431/09