Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OPP 138/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

II SA/Kr 1159/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi E. P. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SAB/Kr 427/14. I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych); III. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego E. P. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II GSK 1698/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi H. R. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym decyzję w sprawie odmowy przyznania płatności na zalesianie dotyczącego decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. nr [...]