Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

II OSK 503/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M.W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 891/13

II OSK 1903/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi D. M. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy U. z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku nr II SA/Gd 465/13 w przedmiocie warunków zabudowy