Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II GSK 3877/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Henryka R. na Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym decyzję w sprawie odmowy przyznania płatności na zalesienie

I OPP 21/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w K. wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OSK 292/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. D., M. C., W. C., D. C., T. G., G. G. i Z. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 197/15

II GSK 2632/16 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W. N. o wymierzenie Dyrektorowi Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie płatności rolnych